Arbetsreferenser

 • Kv. Tulpanen (Linköping)
  Entreprenör: Skandinaviskas glassystem AB
  Tillverkning och leverans av aluminium glasfasader.
 • Kv. Landmärken (Sundyberg)
  Entreprenör: Skandinaviska glassystem AB
  Tillverkning och leverans av aluminium glas fasader.
 • Myntkabinettet
  Entreprenör: Anderssons bygg företag AB
  Smides räcken leverans och montage. Glaspartier av aluminium, tillverkning och montage.
 • Hammarbyvägen
  Entreprenör: A Lundgren smide AB.
  Smidesräcken.

 • Vattenfall Råcksta
  Entreprenör: Mistral AB
  Smidesräcken och glasleverans.
 • Kv. Järnlodet
  Entreprenör: COBAB AB
  Glaspartier i aluminium, tillverkning och montage. Smide balkonger och räcken, leverans och montage. Glasbalkonger, leverans och montage.
 • Farstavikens skola
  Entreprenör: MVB Öst AB
  Glaspartier i aluminium, tillverkning och leverans.
 • Vattenfall Råcksta
  Entreprenör: Mistral AB
  Smidesräcken och glasleverans.