Produkter

  • Aluminium och stålkonstruktioner
  • Brand partier
  • Glas för byggkonstruktioner utvändigt och invändigt
  • Smidesräcken, balkonger, ståltrappor i olika utföranden.
  • Bärande stålkonstruktioner

Entreprenad

Omfattar komplexa arbeten inom glasinfattningar i metall och smideskonstruktioner.

Service

Byte av glasrutor och glaskonstruktioner i glas och metall

Montaget

Omfattar

  • Tillverkning
  • Tillverkning av metall och glaskonstruktioner
  • Tillverkning av smidesprodukter

Grossist

Leverans av glas samt konstruktioner av glas och metall för olika behov